Sut i olchi tywelion microfiber

1.Hand golchi ac aer sych
Ar gyfer tywelion microfiber tenau 3-5pcs rhwng 200-400gsm, bydd golchi dwylo syml yn arbed amser os ydyn nhw ychydig yn fudr.Ysgwydwch nhw allan i gael gwared ar unrhyw falurion mawr, ac yna rhowch nhw i socian cyflym mewn powlen o ddŵr oer neu gynnes.Bydd ychydig o sgrwbio â llaw yn dod â'r rhan fwyaf o'r llwch sydd wedi'i ddal mewn tywel glanhau microffibr i'r wyneb, yna dympio ac ail-lenwi'r dŵr yn ôl yr angen. Unwaith y bydd wedi'i sgwrio â llaw, rinsiwch eich tywel(ion) o dan ddŵr cynnes nes bod yr hyn sy'n diferu allan yn rhedeg yn glir o llwch a malurion.

Ar ôl hynny, gallwch geisio aer-sychu eich clytiau microfiber a thywelion, os bydd amser yn caniatáu.Hongian nhw y tu allan neu ger ffenestr i sychu'n gynt, ond os oes angen eu cael yn barod i'w defnyddio ar frys, sychwch nhw ar leoliad gwres isel.

2.Machine golchi a sychu dillad
Dim meddalydd ffabrig. Efallai y bydd meddalydd ffabrig yn wych ar eich dillad ond mae'n ofnadwy ar dywelion microfiber.Bydd yn rhwystro'r ffibrau i fyny ac yn eu gwneud yn ddiwerth.Cadwch y pethau hynny i ffwrdd o'ch tywelion a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw lanedydd rydych chi'n ei ddefnyddio wedi'i gymysgu i mewn.
Ni wyddys bod unrhyw bleach.bleach yn dirywio microfiber, yn erydu'r ffibrau ac yn y pen draw yn dinistrio eu rhinweddau gludiog perfformiad uchel
Dim gwres Gall gwres fod yn lladdwr ar gyfer microfiber.Gall y ffibrau doddi mewn gwirionedd, gan achosi iddynt roi'r gorau i'w gwaith o godi pethau

Gellir golchi tywelion microfiber â pheiriant yn union fel eich dillad.Ond mae tri pheth y mae angen i chi eu gwneud yn wahanol - osgoi gwres, cannydd a meddalydd ffabrig.
Mae llwythi “tywel glân” a “lliain budr” ar wahân yn ffordd dda o osgoi croeshalogi. Bydd cylch oer neu gynnes yn dda .Most glanedydd rheolaidd fel Llanw yn iawn at ddiben cyffredinol a thywelion rhad.Os oes gennych unrhyw lanedydd microfiber proffesiynol, bydd hynny'n well.
Eu sychu'n sych ar wres isel neu ddim gwres.Bydd gwres uchel yn toddi'r ffibrau yn llythrennol

Osgowch smwddio eich deunyddiau glanhau microfiber hefyd, gan y gallech achosi niwed difrifol i'r ffibrau.


Amser postio: Mai-06-2021